Política de privacitat

Responsable del tractament de les teves dades: Identitat: TAULER LAMINATING TECH, S.L, CIF: B67197269, adreça postal: c/ Rambla Ntra. Senyora, 25, correu electrònic: josep@tauler.net, inscrita la societat al Registre Mercantil de Barcelona, volum 46532, foli 110, full 517316.

Quina és la finalitat del tractament de les teves dades personals? A tauler.net tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els següents fins: amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès, poder oferir-los els nostres productes i serveis d’acord amb els seus interessos, millorar la seva experiència d’usuari. Per complir aquests fins, elaborarem un perfil comercial basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades basades en els perfils de la base de dades. Sí, s’enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o pels seus proveïdors de serveis o empleats, amb la finalitat d’enviar la informació de les novetats del bloc i dels productes comercials que s’oferiran a través d’aquesta web, tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d’aquest servei. També farem servir tota mena de galetes que considerem adequades per a la nostra marca personal.

Per quant temps conservarem les teves dades? Les dades personals proporcionades al lloc web tauler.net es conservaran durant un termini de deu anys a partir de l’última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. S’eliminaran quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per part de l’interessat.

Legitimació: La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la subscripció en línia al blog o al formulari de contacte del lloc web tauler.net, així com l’accés a tots els productes adquirits en aquest lloc web. L’oferta de productes i serveis es basa en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de serveis o l’entrega de productes pendents.

Destinataris als quals es comunicaran les seves dades: Les dades recopilades a través d’aquest lloc web es comunicaran a altres empreses del grup empresarial per a fins administratius interns, incloent-hi el tractament de dades personals de clients o empleats. TAULER LAMINATING TECH, S.L i els destinataris als quals es comuniquen les dades disposaran de normes corporatives vinculants aprovades pel Comitè Europeu de protecció de dades i disponibles a https://tauler.net/legal.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de si TAULER LAMINATING TECH, S.L. està tractant dades personals que els concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir. En determinades circumstàncies, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. TAULER LAMINATING TECH, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte en casos de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Com hem obtingut les teves dades? Les dades personals que tractem a TAULER LAMINATING TECH, S.L. provenen o bé de la mateixa web, correu electrònic, missatgeria instantània o correu postal de la nostra empresa o d’empreses del grup. Les categories de dades que tractem són: Dades d’identificació, codis o claus d’identificació, adreces postals o electròniques, informació comercial, dades econòmiques. També informem que no obtenim habitualment dades especialment protegides. Si arriben a la nostra empresa dades especialment protegides, les protegirem d’acord amb la normativa vigent.

Responsabilitats

RENÚNCIA A QUALSEVOL RESPONSABILITAT: Aquesta pàgina i els seus components s’ofereixen exclusivament amb fins informatius. TAULER LAMINATING TECH, S.L., titular d’aquesta pàgina no es fa responsable de l’exactitud, utilitat o disponibilitat de qualsevol informació que es transmeti o posi a disposició a través d’ella; no serà responsable per cap error o omissió en aquesta informació. Els usuaris d’aquesta pàgina que facilitin les seves dades personals, amb l’acceptació del consentiment informat, renuncien a qualsevol indemnització que els pogués correspondre per l’ús legal d’aquestes dades, i no podran exercir cap reclamació legal per aquest motiu. Si volen mantenir-la, no han de cedir les seves dades en aquest lloc web.

MENORS D’EDAT: Els nostres serveis i productes estan destinats a majors de 18 anys. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i, per tant, no hauran d’enviar-nos les seves dades personals.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS DE LA NOSTRA WEB: Responsabilitat. El prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix. El servei d’accés al Portal inclou enllaços o links que poden conduir l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les quals TAULER LAMINATING TECH, S.L. no exerceix cap mena de control. En aquests casos, TAULER LAMINATING TECH, S.L. actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LSSICE. BITIBIA MARKETING ONLINE SL no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. No volem que se’ns enllaci a altres pàgines, quedant prohibit el deep-linking, enllaços d’imatge (IMG) o de marcs (frames) que puguin fer entendre a l’usuari que es troba en una altra pàgina web diferent de la nostra. L’usuari ha de ser conscient que la nostra empresa no és responsable de les pràctiques de privacitat d’aquestes altres pàgines web. Recomanem als usuaris que siguin conscients que en utilitzar un d’aquests enllaços estan abandonant la nostra web i que llegeixin les polítiques de privacitat d’aquestes altres webs que recopilen dades personals. La present política de privacitat només s’aplica a les dades personals recopilades a través d’aquesta web.

Propietat intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i qualsevol altre element inserit al lloc web pertanyen a TAULER LAMINATING TECH, S.L. La totalitat del contingut del lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, imatges, material gràfic o artístic present en el web, són propietat del prestador o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, inscrits en els registres públics corresponents sota la titularitat de TAULER LAMINATING TECH, S.L. o de tercers, sense que pugui entendre’s cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal. S’autoritza a qualsevol persona física o jurídica a establir enllaços a la web, tant a la seva pàgina principal com a qualsevol de les seves pàgines, en les seves pròpies pàgines o llocs web. No obstant això, es prohibeix expressament enllaçar a qualsevol de les pàgines del lloc web que impliqui la visualització de les mateixes en el navegador mitjançant marcs o frames. Tots els continguts que es mostren en aquest lloc web, així com els infoproductes a la venda, estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. No està permès l’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública i posada a disposició dels continguts del curs sense la prèvia autorització expressa del titular del lloc web. La pàgina i el seu contingut original, les característiques i la funcionalitat són propietat de TAULER LAMINATING TECH, S.L. i estan protegits per drets d’autor de caràcter internacional, marques registrades, patents, secrets comercials i altres lleis de propietat intel·lectual o de drets de propietat.

Normativa aplicable

Protecció de dades: 1.- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades). 2.- Correcció d’errors del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per la qual s’abroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades). 3.- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Societat de la informació i telecomunicacions 1.- Llei 34/2002 d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 2.- Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

Dret dels consumidors 1.- Reial decret legislatiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Rescissions, canvis i jurisdicció

CLÀUSULA DE RESCISSIÓ: Podem cancel·lar el teu accés a la pàgina, sense causa o avís, la qual cosa podrà resultar en la confiscació i destrucció de tota la informació que estigui associada amb el seu compte. Totes les disposicions d’aquest acord que, per la seva naturalesa, hagin de sobreviure a la cancel·lació sobreviuran a ella, inclòs sense limitació, les disposicions de propietat, renúncies de garantia, indemnització i limitacions de responsabilitat.

CANVIS DE CONDICIONS: L’empresa es reserva el dret de modificar aquestes condicions quan ho consideri oportú; així mateix, l’ús permanent de la pàgina significarà la seva acceptació de qualsevol ajust a tals termes. Si hi ha algun canvi en la nostra política de privacitat, anunciarem en la nostra pàgina principal i en altres pàgines importants del nostre lloc que s’han fet tals canvis. Si hi ha algun canvi en la nostra pàgina respecte a la manera en què usem la informació d’identificació personal dels nostres clients, enviarem una notificació per correu electrònic o correu postal a aquells que siguin afectats pel canvi. Tot canvi en la nostra política de privacitat es publicarà en la nostra pàgina 30 dies abans que tals canvis ocorrin. Per tant, se li recomana tornar a llegir aquesta declaració de manera regular.

SOTMETIMENT A TRIBUNALS: El codi de conducta de tauler.net és el derivat de la correcta aplicació de les lleis existents, així com de l’aplicació de les mateixes des del sentit comú. Amb renúncia dels seus propis furs, les persones que contractin a través de la web tauler.net se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona. El contracte actual es formalitza en llengua castellana.

Subscriu-te a la nostra Newsletter i estigues informat

Subscripció Newsetter BO

"*" indicates required fields

Hidden

Passos següents: Sincronitzar una extensió de correu electrònic

Per treure el màxim profit al teu formulari, et suggerim que ho sincronitzis amb una extensió de correu electrònic. Per obtenir més informació sobre les opcions d'extensions de correu electrònic, visiteu la pàgina següent (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020/). Important: Elimina aquest consell abans de publicar el formulari.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop